kwaliteit is wat ons onderscheidt

Hoogste kwaliteit VDE voor feed, petfood en fertilizer

Eigen laboratorium

FAPRO beschikt over een eigen laboratorium waar we ons VDE voor feed, petfood en fertilizer testen. Ook het gesmolten vet voor biobrandstof wordt voortdurend gemonitord door eigen specialisten. Dit stelt ons in staat om:

• snellere resultaten beschikbaar, tussen 6 à 8 uur
• onmiddellijk resultaten bij de hand te hebben
• bij problemen meteen in actie te schieten

Constante kwaliteitscontrole

DNA

 • Real time testen via PCR-techniek (Polymerase Chain Reaction);
 • Detectie van resterend varkens-DNA;
 • Afwezigheid van African Swine Fever.

Microbiologisch

 • Via EPM-techniek (Enrichment and Plating Method);
 • Detectie van salmonella + E colli bacterie.

Proteïne

 • Via NIR-techniek (Near-InfraRed Analysis);
 • Meten van percentages proteïne, vet, as, vocht en stikstof.

Vet

 • Via NIR-techniek (Near-InfraRed Analysis);
 • Meten van FFA(Free Fatty Acid) en jodium waardes  (via zuur-base titraties).

Perfecte traceerbaarheid

De labomedewerkers van FAPRO nemen stalen van elke lading. We coderen de stalen en houden ze 6 maanden bij om onmiddellijk vragen over traceerbaarheid te kunnen beantwoorden. We voeren een visuele en olfactorische controle uit op kleur, consistentie en geur, en we meten het vetgehalte, FFA en vrije vetzuren.

U krijgt een leveringsbon die het gewicht van de lading bij vertrek vermeldt, net als het ID-nummer van chauffeur en vrachtwagen, de code van de genomen samples en het batchnummer van de volledige lading.

FCA (Food Chain Alliance)

Verantwoord produceren is prioritair. Daarin gaan we verder dan vereist. We zijn niet enkel gecertificeerd volgens de richtlijnen voor dierlijke voedselproductie, maar ook volgens het FCA kwaliteitsborgingssysteem (Food Chain Alliance) voor de menselijke voedingsmiddelenindustrie. Onze FCA + ISCC-certificaten bewijzen dat FAPRO:

 • het hele productieproces nauwkeurig en gecontroleerd uitvoert
 • alle grondstoffen, tussenproducten en eindproducten grondig test
 • alle procedures heeft vastgelegd in SOP’s (Standard Operating Procedures)
 • al haar medewerkers heeft opgeleid voor de uit te voeren werkzaamheden
 • alles heeft ingericht om elke vorm van verontreiniging tegen te gaan.

Certificaten kwaliteit, milieu en transport

FAPRO beschikt over alle nodige certificaten op het vlak van kwaliteit en milieu:

 • Milieuvergunning 35006/13/3/A/3 voor de verwerking van dierlijk afval cat. 3, geldig tot 25/09/2034 ;
 • Erkenning Vlaams Gewest (OVAM) 1810/1-133 als verwerker van dierlijk afval cat. 3, geldig tot 07/07/2023 ;
 • Operator Toelating FAVV OP0081 als producent van en handelaar in voedermiddelen, geldig voor onbepaalde tijd ;
 • Erkenning FCA 04-227 voor de productie van en handel in voedermiddelen, geldig tot 24/11/2022 ;
 • Erkenning ACS G001-009 voor autocontrolesysteem, geldig tot 24/11/2021 ;
 • Erkenning hernieuwbare energie EU-ISCC-Cert-DE105-86840602 voor gesmolten vetten voor biobrandstof, geldig tot 15/12/2021.