Sustainability

Duurzaam VDE voor petfood, feed en fertilizer

Duurzame rol

Bij FAPRO nemen we continu duurzame initiatieven om onze rol in de circulaire economie ten volle te spelen. We vermijden dat eindige grondstofvoorraden worden uitgeput door reststoffen opnieuw in te zetten in het systeem, concreet voor petfood, feed en fertilizer.

Dankzij onze innovatieve en streng gecontroleerde verwerkingstechnieken produceren we voedingsstoffen die kwalitatief beter zijn voor dier en bodem. Dat vertaalt zich naar voedsel dat op zijn beurt beter is voor menselijke consumptie.

Ons uitgangspunt:

  • Niets mag verloren gaan.
  • We halen méér uit de opgehaalde varkensproducten dan andere collega’s, wat zich vertaalt in meer voedzame grondstoffen voor onze klanten.
  • Onze producten blijven veel langer vers en bederf treedt slechts in een veel later stadium op.
  • Onze producten zijn vrij van schadelijke additieven.

Duurzame producten

Dierlijke grondstoffen als basis voor biobrandstof, feed, petfood, en fertilizer heeft een veel lagere ecologische voetafdruk dan plantaardige. Logisch, want het gaat om het herwaarderen van botten, die anders als afval worden beschouwd, en er is minder landbouwgrond nodig dan bij de teelt van gewassen.

Met FAPRO-grondstoffen voor de productie van uw alternatieve brandstof, feed, petfood en fertilizer bent u er zeker van dat ze:

  • geen zware metalen of andere additieven bevatten die schadelijk zijn voor bodem en dieren;
  • met de laagst mogelijke ecologische voetafdruk geproduceerd zijn;
  • langer houdbaar zijn dankzij een veel lager percentage restvet;
  • een zo hoog mogelijk gehalte aan voedingsstoffen (eiwit, fosfor, calcium, stikstof …) bevatten.